Глобал саунд Бэнд 10-09

Глобал Саунд Бэнд!
Начало в 20:00
FC/DC. 21+. Вход свободный!

ПРИГЛАСИ ДРУЗЕЙ